"Azaliya" hotel

Hotel in Cherepovets.

Address: Cherepovets, 126 Krasnodontsev street
Phone: (8202) 64-22-06, 28-04-18, +7 (921) 254-22-06
38.015896814393, 59.131257711314