"Business Hotel" hotel

Hotel in Cherepovets.

Address: Cherepovets, 7 "A" Batyushkova street
Phone: (8202) 32-35-25
37.916751759049, 59.101503692109